Bc. Marie Ondrášková

Diplomová práce

Design thinking v ČR: mapování komunity praxe

Design thinking in Czech Republic: mapping Community of Practice
Anotace:
Předkládaná magisterská diplomová práce se zabývá dvěma poměrně aktuálními pojmy – komunitami praxe a designovým myšlením. V úvodu jsou nejprve oba koncepty představe-ny zvlášť, s důrazem na základní principy, které jsou pro obě oblasti typické. V praktické části pak dochází k aplikování principů komunity praxe na oblast designového myšlení a zjištění, zda komunita tohoto typu v prostředí České republiky …více
Abstract:
This master's thesis deals with two relatively current concepts – Communities of Practice and Design Thinking. At the beginning, both concepts are presented separately, with em-phasis on the basic principles typical for both areas. In the practical part, the principles of Community of Practice are applied to the field of Design Thinking to find out whether a community of this type exists in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví