Bc. Marie Ondrášková

Master's thesis

Design thinking v ČR: mapování komunity praxe

Design thinking in Czech Republic: mapping Community of Practice
Abstract:
Předkládaná magisterská diplomová práce se zabývá dvěma poměrně aktuálními pojmy – komunitami praxe a designovým myšlením. V úvodu jsou nejprve oba koncepty představe-ny zvlášť, s důrazem na základní principy, které jsou pro obě oblasti typické. V praktické části pak dochází k aplikování principů komunity praxe na oblast designového myšlení a zjištění, zda komunita tohoto typu v prostředí České republiky …more
Abstract:
This master's thesis deals with two relatively current concepts – Communities of Practice and Design Thinking. At the beginning, both concepts are presented separately, with em-phasis on the basic principles typical for both areas. In the practical part, the principles of Community of Practice are applied to the field of Design Thinking to find out whether a community of this type exists in the Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2017
  • Supervisor: PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies