Bc. Veronika Lysáková

Bakalářská práce

Management změn podnikové kultury v konkrétním podniku

Management of change of organizational culture (case study)
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Management změn podnikové kultury v konkrétním podniku“ je oblast podnikové kultury společnosti působící v strojírenském průmyslu. Cílem práce je analýza současného stavu podnikové kultury, zjištění příčin vzniku fluktuace a následné navržení způsobů formování podnikové kultury, aby změny podpořily snížení fluktuace a navodily sdílení podnikových hodnot a pozitivních postojů …více
Abstract:
The objective of this bachelor’s thesis named ‚Management of change of organizational culture (case study)' is an organizational culture of the company operating in the engineering field. The purpose of the thesis is to analyse a current state of the organizational culture, determining causes of an employee turnover and consequential proposing means of the corporate culture formation to promote a decrease …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mag. Dr. Eva Gatarik
  • Oponent: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management