Theses 

Územní rozvoj města s důrazem na brownfields – Bc. Veronika Velká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Bc. Veronika Velká

Diplomová práce

Územní rozvoj města s důrazem na brownfields

Territorial city development with the emphasis on brownfields

Anotace: Předmětem diplomové práce „Územní rozvoj města s důrazem na brownfields“ je analýza a vyhodnocení úspěšnosti regeneračních procesů v urbánním prostředí s důrazem na implementaci platných strategických dokumentů a přístupu veřejné správy na příkladu konkrétního brownfieldu. První část je zaměřena na teoretická východiska jak územního rozvoje, tak problematiky brownfieldů. V druhé části jsou představeny nástroje a přístup veřejné správy v České republice k problematice. Další část je zaměřena na strukturu brněnských brownfieldů. V poslední části je analyzován jednak stav bývalého vojenského areálu Veveří, jednak možnost jeho revitalizace a přístup veřejné správy.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Territorial city development with the emphasis on brownfields” is to analyze and evaluate the success of regeneration processes in an urban environment with an emphasis on implementation of the valid strategic documents and approach of the public administration on the example of brownfield. The first part focuses on theoretical framework of spatial development as well as on brownfields. The second part introduces tools and approach of the public administration in Czech Republic. Next part focuses on brownfields in Brno. The final part analyzes both the condition of the former military site Veveří and option of its revitalization and approach of the public administration.

Klíčová slova: Územní rozvoj, brownfield, regenerace, revitalizace, územní plánování, územní plán, strategický plán rozvoje města, veřejná správa, Brno, vojenský areál Veveří, territorial development, regeneration, revitalization, spatial planning, master plan, city development strategy, public administration, military site Veveří

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jakub Černík
  • Oponent: Ing. Zdeněk Dvořák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 02:03, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz