Bc. Veronika Velká

Master's thesis

Územní rozvoj města s důrazem na brownfields

Territorial city development with the emphasis on brownfields
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Územní rozvoj města s důrazem na brownfields“ je analýza a vyhodnocení úspěšnosti regeneračních procesů v urbánním prostředí s důrazem na implementaci platných strategických dokumentů a přístupu veřejné správy na příkladu konkrétního brownfieldu. První část je zaměřena na teoretická východiska jak územního rozvoje, tak problematiky brownfieldů. V druhé části jsou představeny …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Territorial city development with the emphasis on brownfields” is to analyze and evaluate the success of regeneration processes in an urban environment with an emphasis on implementation of the valid strategic documents and approach of the public administration on the example of brownfield. The first part focuses on theoretical framework of spatial development as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Jakub Černík
  • Reader: Ing. Zdeněk Dvořák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration