Haoyu Lin

Bachelor's thesis

Evaluation of Financial Position of a Chosen Company

Evaluation of Financial Position of a Chosen Company
Anotácia:
Financial analysis should be based on value, and the range of value is very wide. Value is based on the business. The foothold is the good and bad of the business, to judge whether the current business development is good or bad, and how to maintain or improve it in the future. The results of the analysis can make investors know more clearly whether this company is worth investing in. The goal of the …viac
Abstract:
Financial analysis should be based on value, and the range of value is very wide. Value is based on the business. The foothold is the good and bad of the business, to judge whether the current business development is good or bad, and how to maintain or improve it in the future. The results of the analysis can make investors know more clearly whether this company is worth investing in. The goal of the …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedúci: Ingrid Petrová
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance