Ing. Michal Svoboda

Bakalářská práce

Globální optimalizace metodami náhodného prohledávání

Random search methods of global optimization
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problém globální optimalizace. Soustředí se na porovnání několika známých metod využívaných v této problematice a zhodnocení jejich úspěšnosti a efektivnosti
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the problem of global optimization. It contains a comparison of several known methods used in this area and tries to evaluate their success rate and efficiency
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Cvejn, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svoboda, Michal. Globální optimalizace metodami náhodného prohledávání. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie