Bc. Barbora Svatková

Bakalářská práce

Stanovení vhodné preventivní metody v péči o chrup dětí mladšího školního věku

Identification of adequate preventive method in the care about the dentition of early school aged children
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na prevenci zubního kazu u dětí mladšího školního věku. Podrobně se zabývá rizikovými faktory zubního kazu a jeho prevencí. Další kapitoly se zaměřují na vývoj a prořezávání zubů a preventivní postupy využívané v České Republice i zahraničí. Součástí práce je průzkum zaměřený na znalosti rodičů o péči o chrup jejich dětí a návrh kolektivní péče v základních školách.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on prevention of youngsters’ dental caries. It deals with risk factors of dental caries and its prevention in detail. Further chapters are focused on teeth development and eruption and preventive programmes used in the Czech Republic and abroad. The thesis includes a survey focused on parents’ knowledge of dental care of their children and collective treatment in primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: MDDr. Michaela Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta