RNDr. Marika Kafková, Ph.D.

Doctoral thesis

Interaktivní metody ve výuce matematiky

Interactive methods in the teaching of mathematics
Abstract:
Je možné studentům výuku matematiky zpestřit, ulehčit a usnadnit její pochopení? Na tuto otázku odpovídá (do jisté míry) předložená disertační práce, která popisuje jednu perspektivní metodu vyučování – tzv. interaktivní výuku. Interaktivní výuka nabízí žákům zábavnější, méně stereotypní formu výuky, jejíž hlavní charakteristikou je aktivní zapojení studentů do celého procesu učení. Disertační práce …more
Abstract:
Is it possible to make the teaching of Mathematics richer, easier and more understandable for the students? This question is answered (in a certain measure) in this doctoral thesis that describes a perspective method of teaching – so-called interactive teaching. The interactive teaching offers to the students more entertaining learning with less stereotypes. The main character of this method is an …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 12. 2010
  • Supervisor: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
  • Reader: prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., doc. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta