Zuzana Hofmannová

Master's thesis

Srovnání účetní závěrky dle IFRS a české legislativy a dopady na finanční analýzu

The comparison of the financial statements presented in accordance with Czech Accounting Standards and with IFRS and impact on the financial analysis
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je srovnání účetní závěrky sestavené v souladu s českými účetními předpisy a IFRS. Teoretická část práce se zaměřuje na rozbor a porovnání požadavků kladených na účetní výkazy českými účetními předpisy a IFRS s vytyčením klíčových rozdílů mezi oběma účetními systémy. Pozornost je věnována úpravě vykazování nejvýznamnějších skupin aktiv a závazků a jejich oceňování. Praktická …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to compare the financial statements presented in accordance with Czech Accounting Standards and with IFRS. The theoretical part is focused on the analysis and comparison of the requierements of IFRS and Czech Accounting Standards on the financial statements with emphasis on crucial differences between the two accounting systems. The main focus of the theoretical part is concentrated …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2013
  • Vedúci: Jiří Strouhal
  • Oponent: Jaroslava Roubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34957