Theses 

Současný spotřebitel v éře konzumního způsobu života – Bc. Jakub Lének

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace

Bc. Jakub Lének

Diplomová práce

Současný spotřebitel v éře konzumního způsobu života

Present Day Consumer in the Era of Consumerist Way of Live

Anotace: Tato práce se věnuje tématice současného spotřebitele v době konzumního způsobu života. Studie je rozdělena do třech částí. Teoreticko-metodologická se zabývá výkladem základních pojmů, které objasňují čtenáři základní definice a poznatky o dané problematice, jejichž znalost je nutná pro pochopení tématu práce. Analytická část se věnuje výzkumu nákupního chování spotřebitelů. V návrhové části jsou pak na základě předchozích dvou navrženy alternativní způsoby života.

Abstract: This work focuses on the theme of contemporary consumer at the time of consumerism. The study is divided into three parts. Theoretical deals with the interpretation of basic concepts that explain the reader the basic definition and knowledge about the issues. Knowledge which is necessary for an understanding of the work. The analytical part is devoted to research purchasing behavior of consumers. In the final part are then based on the previous two proposed alternative ways of life.

Klíčová slova: globalizace, konzumerismus, způsob života, hodnoty, reklama

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Holoubek
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 16:30, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz