Bc. Jakub Lének

Diplomová práce

Současný spotřebitel v éře konzumního způsobu života

Present Day Consumer in the Era of Consumerist Way of Live
Anotace:
Tato práce se věnuje tématice současného spotřebitele v době konzumního způsobu života. Studie je rozdělena do třech částí. Teoreticko-metodologická se zabývá výkladem základních pojmů, které objasňují čtenáři základní definice a poznatky o dané problematice, jejichž znalost je nutná pro pochopení tématu práce. Analytická část se věnuje výzkumu nákupního chování spotřebitelů. V návrhové části jsou …více
Abstract:
This work focuses on the theme of contemporary consumer at the time of consumerism. The study is divided into three parts. Theoretical deals with the interpretation of basic concepts that explain the reader the basic definition and knowledge about the issues. Knowledge which is necessary for an understanding of the work. The analytical part is devoted to research purchasing behavior of consumers. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Holoubek
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace