Mgr. Jiří Vejvoda

Bachelor's thesis

Vyhodnocení logické analýzy v systému SYNT a návrhy rozšíření

Evaluation and Extension Proposals of the Logical Analysis in the SYNT System
Abstract:
Práce navazuje na diplomovou práci Petra Kříže Logická analýza v rámci systému SYNT. Cílem práce je vyhodnotit úspěšnost stávající logické analýzy na větším množství reálných vět, identifikovat a analyzovat slabá místa a popsat možná rozšíření a vylepšení logické analýzy. Výsledkem práce je, že hlavní slabinou logické analýzy systému Synt je zpracování slovesných valencí. Nejlepším řešením bude kombinace …more
Abstract:
This thesis takes up a work of Petr Kriz "Logical analysis in system SYNT". The main goal of this work is to evaluate the effectivness of current logical analysis on a large amout of real sentences, to identify and analyse weak points and to describe possible solutions and improvements of logical analysis. The result is that the main weak point of the SYNT logical analysis is the processing of verbal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky