Bc. Stanislav Janoš

Diplomová práce

Vliv projednávání podmíněného propuštění na Program zacházení

Hearing influence of conditional release on the Program Treatment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem práva na člověka ve výkonu trestu odnětí svobody a na jeho Program zacházení. Hlavním cílem diplomové práce je, za použití kvalitativní vý-zkumné strategie zjistit, zda existence projednávání podmíněného propuštění a případné zkrácení délky trestu odnětí svobody ovlivňuje pedagogickou práci odborných zaměstnan-ců s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody, a porozumět …více
Abstract:
The dissertation deals with the influence of the law on a man in the execution of the pu-nishment confinement and on his Program Treatment. The principal objective of this dis-sertation is to find out, in application of the qualitative research strategy, if the existence of the debating of a condition release and a potential reduction of the term confinement influ-ences the educational work of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013
Zveřejnit od: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Kitliňská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janoš, Stanislav. Vliv projednávání podmíněného propuštění na Program zacházení. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe