Ing. Petra Filikarová

Diplomová práce

Integrace veřejné linkové dopravy na území Národního parku Šumava

Integration of public line transport in the Šumava National Park area
Anotace:
Diplomová práce se zabývá integrací veřejné linkové dopravy na území Národního parku Šumava. Charakterizuje a analyzuje řešené území, navrhuje možnost úpravy linek ?zelených? autobusů do jednoznačné a přehledně strukturované sítě. Dotýká se problematiky dopravní integrace v oblasti návrhu a koordinace jízdních řádů. Cílem navrhované integrace je řešení sezónní dopravní obsluhy území s možností plynulého …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the integration of the public line transportation at the area of the Šumava National Park. The thesis presents the characteristic and analysis of the solved area; it submits a proposal of incorporating the ?green? bus lines in an unambiguous and a transparently structured network. It also deals with the transport integration problems as far as design and coordination of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Andrea Seidlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Filikarová, Petra. Integrace veřejné linkové dopravy na území Národního parku Šumava. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy