Ing. Petra Filikarová

Master's thesis

Integrace veřejné linkové dopravy na území Národního parku Šumava

Integration of public line transport in the Šumava National Park area
Abstract:
Diplomová práce se zabývá integrací veřejné linkové dopravy na území Národního parku Šumava. Charakterizuje a analyzuje řešené území, navrhuje možnost úpravy linek ?zelených? autobusů do jednoznačné a přehledně strukturované sítě. Dotýká se problematiky dopravní integrace v oblasti návrhu a koordinace jízdních řádů. Cílem navrhované integrace je řešení sezónní dopravní obsluhy území s možností plynulého …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the integration of the public line transportation at the area of the Šumava National Park. The thesis presents the characteristic and analysis of the solved area; it submits a proposal of incorporating the ?green? bus lines in an unambiguous and a transparently structured network. It also deals with the transport integration problems as far as design and coordination of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Andrea Seidlová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Filikarová, Petra. Integrace veřejné linkové dopravy na území Národního parku Šumava. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera