Bc. Eliška TOMUŇÁKOVÁ

Diplomová práce

Pohybová aktivita dětí školního věku

Physical Activity of Schoolage Children
Anotace:
Odborná literatura uvádí, že mládež staršího školního věku nenaplňuje normy denní doporučené pohybové aktivity, tak aby mládeži pohybová aktivita přinášela dostatečné zdravotní benefity a tím tak mládež předcházela různým onemocněním, která mohou ovlivnit jejich zdraví. Problémem této diplomové práce je zjistit úroveň pohybové aktivity mládeže staršího školního věku na vesnici a ve městě. Na základě …více
Abstract:
Literatures states that younger school-age children do not meet the daily recommended physical activity standards, so that physical activity brings sufficient health benefits to young people, thus preventing young people from various illnesses that may affect their health. The problem of this diploma thesis is to find out the level of physical activity of older school-age youth in the village and in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMUŇÁKOVÁ, Eliška. Pohybová aktivita dětí školního věku. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta