Bc. Tereza Dlesková

Diplomová práce

Sfragistická sbírka Muzea Komenského v Přerově

The Sigillography Collection of Comenius Museum in Přerov
Anotace:
Tato diplomová práce představuje sfragistickou sbírku Muzea Komenského v Přerově, která obsahuje 200 inventárních jednotek. V úvodní části se nejprve věnujeme obsáhlé metodice zpracování sfragistického materiálu, včetně kovových a pryžových razítek. Další kapitola se zabývá stručnou historií Muzea Komenského a vznikem sfragistické sbírky a třetí část práce se zaměřuje na pečetní právo a proces pečetění …více
Abstract:
This thesis presents the sigillography collection of Komensky-Museum in Přerov which contains 200 inventory units. The first part deals with the methodology of the processing of the sigillography material, included the iron and rubber stamps. The next chapter summarizes the history of Komensky-Museum and the constitution of the collection. Third part is focused on sealing law and the process of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Pomocné vědy historické

Práce na příbuzné téma