Bc. Michaela Orságová

Bakalářská práce

Obraz války v povídce V. M. Garšína Trus a románu L. N. Andrejeva Igo vojny

The Depiction of War in the V. M. Garshins Short Story Trus and in the L. N. Andreevs Novel Igo vojny
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vyobrazením válečného období a člověka v něm v povídce "Trus" V. M. Garšina a románu "Igo vojny" L. N. Andrejeva. Cílem této práce je vysledovat společné prvky v chování, názorech a postojích hlavních hrdinů a poukázat na případnou podobnost ve vyznění obou děl. V práci je také krátce zmíněn život a literární tvorba obou autorů.
Abstract:
This bachelor’s thesis is specifically concerned with the charasteristical representation of the war period and a character living during that time, in the short story "Trus" written by V.M. Garshin and the novel "Igo vojny" by L. N. Andreev. The primary purpose of the thesis is to characterise the common elements in the behavior, opinions and attitudes of the main characters and to point out the possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
  • Oponent: Iuliia Dmitrieva

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruský jazyk a literatura