Bc. Katarína Hečková

Diplomová práce

Orientálne a egyptské podnety v rannom gréckom umení doby železnej

Oriental and egyptians influences in early greek art in the Iron age
Abstract:
Diploma thesis Oriental and Egyptian influences in early Greek art of the Iron Age deals with possible impacts of oriental cultures (mainly Neoassyrian Empire, Uratu, Neo-hittite states and Phoenicians) on Greek art, especially during the 8th and 7th century B.C. (lategeometric and orientalizing period in Greek). At the beginning, there is a brief introduction to a historical backrounds. Next chapter …více
Abstract:
Diplomová práca orientálne a egyptské podnety v rannom gréckom umení doby železnej sa zaoberá možnými vplyvmi orientálnych kultúr (hlavne Novoasýrskej ríše, Uratu, neskorochetistkých štátov a Feníčanov) na grécke umenie, predovšetkým v priebehu ôsmeho a siedmeho storočia pred Kristom (neskorogeometrické a orientalizujúce obdobie v Grécku). Na začiatku je stručne zachytená história. Ďalšia kapitola …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Klasická archeologie

Práce na příbuzné téma