Mgr. Marek Osvald

Bachelor's thesis

Vývoj komunitní mobilní aplikace z prostředí gastronomie pro platformu Google Android

Mobile community application development for gastronomy on Google Android platform
Abstract:
Cílem této práce je zanalyzovat vývoj komunitních aplikací pro mobilní zařízení, zejména pak pro platformu Android. V práci si dále kladu za cíl vytvořit komunitní aplikaci pro evidenci provozoven rychlého občerstvení a zodpovídání dotazů nad těmito daty. V práci dále popisuji kompletní cyklus vývoje mobilní komunitní aplikace od fáze návrhu až po úspěšné nasazení do Google Play, tržiště aplikací pro …more
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to analyse the development of community based applications for mobile devices, especially for the Android platform. As a part of this thesis I've created a community application for storing data about the fast food restaurants and running queries on them. The development cycle is completely described from the initial phase to the publishing on Google Play - application …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Bc. Jonáš Ševčík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky