Adéla Kavková

Diplomová práce

Strategie employer branding v ČR

Strategy of employer branding in Czech republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá aktuálním trendem v řízení lidských zdrojů, employer brandingem. Cílem práce je identifikace a zhodnocení nástrojů pro budování a posilování značky zaměstnavatele ve vybrané společnosti v České republice na vnějším trhu práce i uvnitř společnosti. Teoretická část je zaměřená na definování základních pojmů týkajících se employer brandingu. V praktické části je představena vybraná …více
Abstract:
The Master's thesis deals with the modern trend in human resource management, employer branding. The aim of this thesis is to identify and evaluate tools for building and strengthen employer's brand in selected company in the Czech Republic on external labour market and within the company. The theoretical part is focused on defining the basic concepts of employer branding. The practical part introduces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: Zuzana Dvořáková
  • Oponent: Pavel Cetkovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71938

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management