Bc. Michaela KLOBÁSOVÁ

Diplomová práce

Druhé bydlení na Teplicku

Second Homes in the Region Teplice
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá druhým bydlením v okrese Teplice, detailnější charakteristika se týká Horní Krupky, která leží v Krušných horách. Součástí práce je definice pojmu druhé bydlení, vysvětlení dalších pojmů, které se týkají dané problematiky, dále popis historie druhého bydlení v Česku. Práce obsahuje geografickou charakteristiku Teplicka, stručný popis vývoje osídlení a vývoje druhého bydlení …více
Abstract:
This thesis deals with the second homes in the Teplice Region, detailed characterization concerns Horní Krupka, which is situated in the Ore Mountains. A part of this thesis is the definition of second homes, an explanation of other terms relating to the issue, a description of the history of second home in the Czech Republic. The thesis includes geographical characteristic of the Teplice Region, a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLOBÁSOVÁ, Michaela. Druhé bydlení na Teplicku. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta