Veronika Jeřábková

Bakalářská práce

Dodržování hygienické dezinfekce rukou na standardních odděleních

OBSERVANCE OF HAND HYGIENIC DESINFECTION IN HOSPITAL CUSTOMARY WARDS
Anotace:
Dodržování hygienické dezinfekce rukou je jedna z nejdůležitějších znalostí a činností při práci ve zdravotnictví. Je velmi podstatnou součástí všech výkonů a činností v péči o pacienta. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda nelékařský zdravotnický personál na standardních odděleních správně dodržuje hygienickou dezinfekci rukou. Zároveň se v tato práce zaměřuje na porovnání dodržování hygienické …více
Abstract:
Compliance with hygienic hand disinfection is one of the most important pieces of knowledge and skills in health care. It is a crucial part of all patient care related activities. The goal of this bachelor thesis is to find out whether the medical staff aside from physicians complies with their hygienic hand disinfection. This bachelor thesis simultaneously focuses on comparing compliance with hygienic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Iva Marková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jeřábková, Veronika. Dodržování hygienické dezinfekce rukou na standardních odděleních. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií