Bc. Štěpánka FRÖHLICHOVÁ

Diplomová práce

Šikana jako sociálně patologický jev na základních školách

Bullying as a social pathological phenomenon in primary schools
Anotace:
Diplomová práce se věnuje jednomu z neustále se rozšiřujících fenoménů dnešní doby, kterým je šikana, postupně se etablující do všech oblastí lidského života. Cílem této práce je analýza šikany mezi žáky vybrané základní školy a následná komparace názorů žáků na šikanu z genderového hlediska. Diplomová práce je rozdělena do dvou, na sebe vzájemně navazujících částí. Teoretická část práce je věnována …více
Abstract:
This thesis deals with one of the ever-expanding phenomenon of our time, which is bullying, gradually affecting all areas of human life. The aim of this work is to analyze bullying at elementary school children and subsequent comparison of opinions of students about bullying from a gender perspective. The thesis is divided into two inter-related parts. The theoretical part is dedicated to a brief characterization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRÖHLICHOVÁ, Štěpánka. Šikana jako sociálně patologický jev na základních školách. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce