Petra KOLENSKÁ

Diplomová práce

Analýza cestovního ruchu v Olomouckém kraji se zaměřením na ubytovací kapacity

The Analysis of tourism in the Olomouc Region Focused on Accomodation Capacities
Anotace:
Cílem této diplomové práce s názvem "Analýza cestovního ruchu v Olomouckém kraji se zaměřením na ubytovací kapacity" je zhodnocení ubytovacích kapacit v Olomouckém kraji a jejich prostorového rozmístění. V teoretické části byly popsány přírodní a kulturně historické předpoklady cestovního ruchu v dané oblasti. Analytická část byla zaměřena na zhodnocení ubytovacích kapacit na základě dat dostupných …více
Abstract:
The aim of this thesis titled "Analysis of tourism in the Olomouc region focusing on accommodation capacities" is evaluation accommodation capacities in the Olomouc region and their spatial distribution. The theoretical part described the natural, cultural and historical assumptions of tourism in the area. The analytical part focused to evaluate accommodation capacities on the basis of available data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Václav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLENSKÁ, Petra. Analýza cestovního ruchu v Olomouckém kraji se zaměřením na ubytovací kapacity. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická