Bc. Jana Lohrová

Bakalářská práce

Vývoj ochrany autorských práv audiovizuálních děl: autorskoprávní problematika filmových děl

Development of copyright protection of audiovisual works: copyright problems of film works
Anotace:
V současné době, kdy technický rozvoj přináší nové druhy a způsoby v oblasti tvorby a užívání autorských uměleckých děl, se stává problematika jejich autorskoprávní ochrany často diskutovanou otázkou. Přesto se domnívám, že povědomí laické veřejnosti je o této problematice stále takřka nulové. Jednou z oblastí, která je rozvojem digitálních technologií (v tomto případě zejména internetu, DVD, kabelových …více
Abstract:
At present, when the technical development brings new types and ways in the field of production, and use of works of art in copyright, problems of the copyright protection have become the matter under discussion. Nevertheless, I think that there is an almost complete lack of awareness of the issues involved with the lay public. One of the areas which is most endangered by the development of the digital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta