Lenka Sýkorová

Bakalářská práce

Řízení cash flow v konkrétním malém a středním podniku

Cash flow management in a specific small and medium enterprise
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zajistit optimalizaci a zpřesnit tok finančních prostředků vybrané společnosti. Práce vysvětluje základní principy řízení finančních toků. Zabývá se významem výkazů cash flow a poukazuje na vhodnost plánování a zpětnou kontrolu cash flow. Praktická část práce se věnuje především problematice a vstupních dat pro sestavení cash flow a procesům nastavování, které umožní řádné …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to ensure optimization and refine the flow of funds selected company. The thesis explains the basic principles of financial flow management. It deals with the importance of cash flow statements and points out the appropriateness of planning and cash flow control. The practical part of the thesis focuses mainly on the issue and input data for cash flow compilation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. David Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Polák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku

Práce na příbuzné téma