Ing. Maroš Raučina

Diplomová práce

Tvorba komunikační kampaně s využitím digitálních médií

Development of communication campaign (utilisation of digital media)
Abstract:
Thesis „Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital Media)” deals with developing of communication campaign. The aim of this thesis is the development of an online communication campaign for an internet shop. In the theoretical part the author presents the compact system of development of a communication campaign based on the planning system AMSTIK. Consequently, the chosen set of …více
Abstract:
Diplomová práca „Tvorba komunikačnej kampane s využitím digitálnych médií“ pojednáva o problematike tvorby komunikačnej kampane. Cieľom práce je tvorba on-line komunikačnej kampane internetového obchodu. V teoretickej časti autor predstavuje ucelený systém tvorby komunikačnej kampane postavený na plánovacom systéme AMSTIK. Následne sa venuje spôsobom overenia účinnosti vybraných komunikačných nástrojov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.