Mgr. Marie Zobaníková, Ph.D.

Disertační práce

Komparativní genomika nekultivovatelných patogenních treponemat: identifikace genetických rozdílů mezi původci syfilis a yaws

Comparative genomics of uncultivatable pathogenic treponemes: identification of genetic differences between yaws and syphilis causing agents
Anotace:
Rod Treponema zahrnuje několik blízce příbuzných nekultivovatelných zástupců. Kromě lidských patogenů, původců syfilis a endemických treponematóz, jsou to také původci onemocnění u zvířat. Tyto zástupce rodu Treponema nelze běžně používanými metodami morfologickými, imunologickými ani serologickými od sebe odlišit. Jednotlivé druhy a poddruhy se odlišují na základě epidemiologických charakteristik …více
Abstract:
The genus Treponema contains several closely related uncultivable pathogenic species and subspecies. Strains of this group are causative agents of human treponemal diseases syphilis, endemic syphilis, yaws and pinta. Strains of this group are also causative agents of treponemal infection in primates, venereal spirochetosis in rabbits and similar disease in hares. The pathogenic Treponema are indistinguishable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 12. 2012
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta