Theses 

Společnost ELKO EP, s.r.o. jako atraktivní zaměstnavatel pro studenty – Bc. Kateřina URBÁNKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina URBÁNKOVÁ

Diplomová práce

Společnost ELKO EP, s.r.o. jako atraktivní zaměstnavatel pro studenty

ELKO EP, s.r.o company as an attractive employer for students

Anotace: Ve své diplomové práci se zaměřuji na zvýšení atraktivity podniku jako zaměstnavatele, a to především u studentů a absolventů středních a vysokých škol. V první části své práce vycházím z teoretických východisek odborné literatury, zaměřuji se na oblast lidských zdrojů, a to především na personální marketing a následně na jednotlivé možnosti spolupráce firem se studenty. V praktické části své práci se soustředím na společnost ELKO EP, s.r.o. Popíšu a zhodnotím dosavadní prezentaci podniku navenek, včetně spolupráce se studenty. Cílem mé práce je navrhnout konkrétní doporučení, jež společnosti zajistí zvýšení její zaměstnavatelské atraktivity a zájmu ze strany studentů.

Abstract: In my final thesis, I am focused on increasing company´s attractiveness as an employer, especially for students and graduates. The first part of my thesis is based on literature where I focused on the area of human resources, primarily on personnel marketing and on possibilities of cooperation between companies and students. In the practical part of my work, I focused on the company ELKO EP, s.r.o. I will describe and evaluate current situation of the company with regards to its cooperation with students. The goal of my thesis is to suggest concrete recommendations, which will increase company´s attractiveness as an employer for students and graduates.

Klíčová slova: personální marketing, spolupráce se studenty, atraktivita podniku, talent management

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2012
  • Zveřejnit od: 28. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.11.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 11. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

URBÁNKOVÁ, Kateřina. Společnost ELKO EP, s.r.o. jako atraktivní zaměstnavatel pro studenty. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz