Bc. Miroslava Pábelová

Diplomová práce

Soudní kontrola veřejné správy

Juridical Control of Public Service
Anotace:
Cílem této práce je popsat stávající právní úpravu správního soudnictví a hledá její nedostatky, především ve vztahu k činnosti katastrálních úřadů. Také si klade cíl, navrhnout řešení k odstranění zjištěných nedostatků poznaných studiem právních předpisů, tak také vlastní praxí pisatele.
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the current rules of administrative justice and searches for its shortcomings, particularly in relation to the activities of cadastral offices. It also aims at, to propose solutions to correct the shortcomings identified by studying the laws, as well as the writer's own experience.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  • Oponent: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta