Bc. Milan MEDVIĎ

Diplomová práce

Software a hardware regulace teploty sušících tunelů

Temperature control of drying tunnels
Anotace:
Diplomová práce se zabývá posouzením hardware a software regulací teploty sušících tunelů v lakovně základu a vrchního laku. Stávající hardware PID regulátory teploty používají pro komunikaci zastaralý typ sériové linky, se kterou nekomunikují nové řídící systémy. Hardware PID regulátory mají výhody v podobě nezávislosti na řídícím systému, robustnosti a souladu se stávajícím systémem řízení managementu …více
Abstract:
The topic of Diploma Thesis is the review of hardware and software temperature control of drying tunnels in the paintshop for base coat and clear coat. Current hardware PID temperature controls use outdated type of serial line for communication which the new control systems do not communicate with. The advantages of hardware PID controls are independence on control system, the robustness and the conformity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Štěrba

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MEDVIĎ, Milan. Software a hardware regulace teploty sušících tunelů. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu