Bc. Martina Pilátová

Master's thesis

Aplikácia dane z príjmov právnických osôb v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Application of the corporate income tax in the companies with double-entry bookkeeping
Abstract:
The aim of the diploma work is to explain the issues of corporate income tax, to depict the processing of income tax return in a particular company which uses the system of double-entry bookkeeping in practical example. The work considers the issue of tax income, mainly the law of income tax and tax assessment base. The practical part of the diploma work considers constituent elements which are necessary …more
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je priblížiť problematiku dane z príjmov právnických osôb, znázornením postupov pri spracovaní daňového priznania v konkrétnej spoločnosti, účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva na praktickom príklade Práca sa zaoberá problematikou dane z príjmov, hlavne špecifickými ustanoveniami zákona o dani z príjmu, týkajúcich sa zisťovania základu dane. V praktickej časti diplomovej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Agneša Víghová, PhD.
  • Reader: JUDr. Oľga Groszová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK