Bc. Zhanna Soboleva

Bachelor's thesis

Psychologické základy marketingu

Psychological foundations of the marketing
Anotácia:
Daná bakalářská práce se zabývá psychologickými základy marketingu. V teoretické části práce se pojednává o marketingu, marketingovém mixu a reklamě. Dále v textu teoretické části jsou rozebírány cíle a funkce reklamy, nákupní chování spotřebitelů a emoce v marketingu. V praktické části dané bakalářské práce se klade důraz na kvantitativní a kvalitativní výzkum. V rámci kvantitativního výzkumu je provedeno …viac
Abstract:
This thesis deals with the psychological principles of marketing. The theoretical part is focused on the marketing, advertising and marketing mix. It also deals with the objectives and functions of advertising, changes in consumer behavior and emotions in marketing. The practical part of the thesis focuses on quantitative and qualitative research. Within the framework of the quantitative research a …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedúci: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní