Petra NIEDERLOVÁ

Diplomová práce

Italský fašismus, Benito Mussolini a antisemitismus

Italian Fascism, Benito Mussolini and anti- Semitism.
Anotace:
V diplomové práci pojednávám o vzniku , vývoji a pádu italského fašismu. S italským fašismem je neodmyslitelně spjatá osobnost Benita Mussoliniho. Dalším bodem diplomové práce je otázka antisemitismu. Mussolini antisemitou nebyl, rasové zákony přijal až v roce 1938. Italský historik Renzo De Felice reflektuje to, jak italská fašistická strana pohlížela na německý nacionální socialismus. V poslední …více
Abstract:
In my work I deal with the creation , development and fall of Italian fascism. The Italian fascism is closely associated with the personality of Benito Mussolini. Another point of this thesis is the question of anti- Semitism.Mussolini was not anti- Semite , racist laws adopted until 1938. Italian historian Renzo De Felice reflects how fascist nationalist party saw the socilaismus. In the part we solve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 12. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miroslav Kryl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NIEDERLOVÁ, Petra. Italský fašismus, Benito Mussolini a antisemitismus. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. pro SŠ ČJ-ZSV