Nela ŠULCOVÁ

Diplomová práce

Mezipředmětové vztahy ve výuce výtvarné výchovy v základním vzdělávání

The inter-subject relations in primary education art class teaching
Anotace:
V této diplomové práci si kladu za cíl připravit pro žáky 2. a 4. ročníku na 1. stupni základní školy takové výtvarné aktivity, díky kterým si žáci hlouběji osvojí a propojí učební látku zvolených vyučovacích předmětů ? mezipředmětových vztahů. V teoretické části se zabývám tématy, která přímo souvisí s výtvarným uměním. Stejně tak jako s prací s dětmi v mladším školním věku na základní škole. V empirické …více
Abstract:
In this thesis I am aimed at preparing such fine art activities for the pupils of the 2nd and 4th grade of the elementary school thanks to which the pupils can acquire and connect the didactic matters of the chosen school subjects ? inter-subject relations more deeply. In the theoretical part I focus on issues which are directly related to the fine arts as well as work with elementary school young …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Hlavatý

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠULCOVÁ, Nela. Mezipředmětové vztahy ve výuce výtvarné výchovy v základním vzdělávání. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta