Petra Sodomková

Bakalářská práce

Přestupkové řízení

Offence proceeding
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o přestupkovém řízení. Úvodní část práce je zaměřena na základní pojmy - pojem přestupku, právní úprava v České republice a jeho skutková podstata, specifikace přestupkového řízení jako zvláštního druhu správního řízení, jeho obecné a zvláštní zásady. Stěžejním bodem jsou specifika přestupkového řízení u mladistvých a ukládání sankcí - jednotlivé druhy sankcí, mezi které …více
Abstract:
This bachelor thesis discusses the misdemeanor proceedings. The introductory part of the work is focused on basic concepts the concept of minor offence and legislation in the Czech Republic and its merits, the specifics of offense proceedings as a special kind of administrative procedure, its general and specific principles. The key point is to specify misdemeanor proceedings for juveniles and imposition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Josef Duplinský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sodomková, Petra. Přestupkové řízení. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika