Lucie UHLÍŘOVÁ

Bakalářská práce

Means of persuasion in the texts of business offers

Means of persuasion in the texts of business offers
Abstract:
This Bachelor thesis deals with means of persuasion in the texts of business offers. This thesis is divided into two parts. The theoretical part of my thesis aims to introduce the selected persuasive techniques which may be utilized in the texts of the business offers. This part deals with both linguistic and non-linguistic means of persuasion and explains their persuasive function. The practical part …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá přesvědčovacími prostředky v textech obchodních nabídek. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část mé práce si klade za cíl představit vybrané persvazivní prostředky, které mohou být použity v textech obchodních nabídek. Tato část se zabývá jak lingvistickými tak i neligvistickými prostředky s důrazem na jejich persvazivní funkci. Praktická část zahrnuje analýzu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Řezníčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UHLÍŘOVÁ, Lucie. Means of persuasion in the texts of business offers. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.