Bc. Kristýna Němečková

Diplomová práce

Evoluční Bee Algoritmus (včelí algoritmus) v prostředí Mathematica

The Evolutionary Bee Algorithm in the Mathematica Environment\nl{}
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a testováním včelího algoritmu (Bee Algorithm). Tento evoluční algoritmus je v rámci diplomové práce porovnán s jiným evolučním algoritmem hejnového typu SOMA. Toto porovnání je provedeno na šesti různých standardních testovacích funkcích. V rámci teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z umělé inteligence a prvku? evolučních výpočetních technik. Převážná …více
Abstract:
This thesis is focused on the analysis and testing of the bee algorithm (Bee Algorithm). The evolutionary algorithm is within the thesis compared with other swarm intelligence type algorithm SOMA. This comparison is performed on six different standard test functions. Within the theoretical section, there are explained the basic concepts of artificial intelligence and evolutionary computation elements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013
Zveřejnit od: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Němečková, Kristýna. Evoluční Bee Algoritmus (včelí algoritmus) v prostředí Mathematica. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.