Hana Vaňourková

Bakalářská práce

Radiační zátěž pacientů při vyšetření metodami nukleární medicíny a jejich srovnání s ostatními metodami využívajícími ionizující záření

Radiation burden of patients during examination methods in nuclear medicine and their comparison with other methods using ionizing radiation
Anotace:
Nukleární medicína je lékařský obor zabývající se jak diagnostikou, tak terapií chorob pomocí radioaktivních izotopů v otevřené formě (radiofarmaka), aplikovaných do těla pacienta. K medicínským účelům se tento typ izotopů začal používat v 50. letech 20. století. Právě kvůli radiofarmakům se nukleární medicína liší od metod využívajících ionizující záření. Díky těmto vlivům na pacienta působí určitá …více
Abstract:
Nuclear Medicine is a medicine discipline dealing with the diagnosis and therapeutic use of radioactive isotopes in the open form (radiopharmaceuticals) applied to the patient's body. For medical purposes, this type of isotopes was used in the 1950's. Because of these effects, the patient has a certain radiation burden and it is dedicated to radiation protection for patients and workers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Jiří Kulíř

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaňourková, Hana. Radiační zátěž pacientů při vyšetření metodami nukleární medicíny a jejich srovnání s ostatními metodami využívajícími ionizující záření. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií