Theses 

Project of Implementation of Economic Value Added concept for Increasing Financial Performance in the Selected Company – Alexey Popov

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Economic Policy and Administration / Finance

Alexey Popov

Diplomová práce

Project of Implementation of Economic Value Added concept for Increasing Financial Performance in the Selected Company

Project of Implementation of Economic Value Added concept for Increasing Financial Performance in the Selected Company

Abstract: This Master's thesis is focused on the implementation of EVA the modern approach of measuring corporate financial performance into the ABC, a.s. company working in the automotive industry in the Czech Republic. On the basis of the literature review, the traditional and modern performance measures are elaborated and the limitations of traditional performance measures and the advantages of modern ones are discussed and the detailed elaboration of EVA is executed. In the analytical part the financial performance, management and measurement in ABC, a.s. are analyzed and based on the pyramidal breakdown of EVA analysis, the disadvantages of traditional performance measures are revealed. Based on the analytical outcome, the implementation of EVA is proposed and its advantages are delivered to the company's managers.

Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci konceptu EVA, moderního přístupu k měření podnikové výkonnosti, v podniku ABC, a.s., který působí v rámci automobilové-ho průmyslu v České republice. Na základě literární rešerše jsou popsány tradiční a moderní metody měření výkonnosti podniku. Zdůrazněny jsou zejména omezení tradičního systému měření výkonnosti podniku a výhody moderních metod měření. V rámci teoretické části je také detailně rozebrána problematika konceptu EVA. V analytické části této práce je nejpr-ve analyzována finanční výkonnost, podoba managementu a současná podoba měření vý-konnosti v podniku ABC, a.s., dále jsou na základě pyramidového rozkladu ukazatele EVA ilustrovány nevýhody tradičního systésmu měření výkonnosti podniku. Na základě výsled-ků analytické části je navržen proces implementace konceptu EVA a výhody zavedení to-hoto konceptu jsou důrazněny pro budoucí využití managementem společnosti ABC, a.s.

Keywords: Ekonomická přidaná hodnota, výkonnost, společnost, kapitál, měření výkonnosti, ma-nagement, akcionář.

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48580 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Popov, Alexey. Project of Implementation of Economic Value Added concept for Increasing Financial Performance in the Selected Company. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 10:40, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz