Mgr. Bc. Roman Řemínek, Ph.D.

Disertační práce

Application of Capillary Electrophoresis for Drug Metabolism Studies

Application of Capillary Electrophoresis for Drug Metabolism Studies
Anotace:
Cytochromy P450 tvoří superrodinu hem-thiolátových oxidoreduktas, které zprostředkovávají biotransformaci většiny běžně předepisovaných léčiv. Jelikož metabolismus významně ovlivňuje všechny ostatní farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti, představuje stanovení afinity kandidátní sloučeniny k těmto enzymům neoddělitelnou součást časných fází vývoje nových léčiv. Pro testování těchto vzorků lze …více
Abstract:
Cytochrome P450 enzymes (CYP) constitute a superfamily of hem-thiolate oxidoreductases playing a key role in a biotransformation of vast majority of the therapeutically relevant drugs. Since the metabolism has significant influence on the other pharmacokinetic and pharmacodynamic characteristic of drugs, assessment of a candidate compound affinity to CYP represents an essential part of early phases …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
  • Oponent: RNDr. Václav Kašička, CSc., prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta