Bc. Eliška Čukanová

Master's thesis

Studium molekulární epidemiologie vybraných zástupců virových patogenů včely medonosné (Apis mellifera L.)

Molecular epidemiology of selected honey bee (Apis mellifera L.) viruses
Anotácia:
Včela medonosná (Apis mellifera L.) je významným opylovačem a producentem medu. Jako opylovač se podílí na udržování biodiverzity a produkci zemědělských plodin. Opylovači včetně včel jsou však negativně ovlivňováni řadou vnějších vlivů, včetně infekčních agens. Mezi ty patří i více než 20 včelu napadajících virů, z nichž má většila (+)ssRNA genom. RNA viry jsou obecně velmi geneticky různorodé. V …viac
Abstract:
European honey bee (Apis mellifera L.) is an important pollinator and a honey producent. As a pollinator the honey bee contributes to both biodiversity conservation and crop production. Pollinators (including the honey bee) are negatively impacted by a variety of outer effects, including the infectious agens. There is over 20 honey bee-infecting viruses, most of them possess a (+)ssRNA genome. RNA …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta