Bc. Ondřej Horník

Diplomová práce

Business Continuity Management in Public Utility

Řízení kontinuity podnikání ve veřejných službách
Anotace:
Práce se zaměřuje na téma řízení kontinuity. Řízení kontinuity jsou procesy a sada postupů, jejichž cílem je zajistit pokračování podnikatelské činnosti v případě, že dojde k přerušení. V této práci jsou analyzovány teoretické aspekty řízení kontinuity a jejich využití při zavádění do praxe ve vybrané firmě. Část práce se také zaměřuje na aktuální nastavení řízení kontinuity a krizového řízení v oblasti …více
Abstract:
Thesis is focusing on the topic of Business Continuity Management (BCM). It is a set of processes and procedures, whose aim is to ensure continuity of the business performance in case of an interruption. Within the thesis there are analysed theo-retical aspects of BCM as well as usage of BCM theory during the implementation within the selected company. One part of the thesis also focuses on the current …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.
  • Oponent: Markéta Lörinczy, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Na základě rozhodnutí rektora MENDELU prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc. č. j. : 19662/2015-921 bylo schváleno utajení celé diplomové práce po dobu 10 let.
Based on the Rector´s Decree no. 19661/2015- 921 The Diploma Thesis was excluded from the publishing for the period of 10 years.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management