Bc. Lukáš Kolomazník

Diplomová práce

Kognitivně behaviorální terapie insomnie

Cognitive behavioral therapy of insomnia (review)
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zmapovat dlouhodobý účinek CBT-I, existující formy CBT-I intervence a léčbu komorbidit spojených s poruchou spánku. Předkládaná práce je přehledem výsledků 47 studií, které byly zařazeny na základě systematického výběru a na základě klíčových slov zadaných v databázi EBSCO a SCOPUS v období 2011-2021. Analýza vybraných studií se zabývala otázkami, zda je CBT-I intervence …více
Abstract:
The aim of this dissertation is to map a long-term effect of CBT-I, an established form of a CBT-I intervention and treatment methods of comorbidities connected to sleep disorders. This submitted dissertation is an overview of 47 studies selected systematically via keywords inputted into EBSOC and SCOPUS databases, narrowed down to 2011 –⁠ 2021 period. The analysis of the aforementioned studies focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.