Bc. Radim ZAŇKA, DiS.

Diplomová práce

Optimalizace nakládání s odpady v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.

The optimalization of the healthcare waste management in the regional hospital Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá odpady ze zdravotnických zařízení, které představují zvláštní skupinu z hlediska řady zdravotních rizik. Nakládání s těmito odpady vyžaduje zvláštní přístupy, které jsou uvedeny v teoretické části práce. Další část je věnována nakládání s odpady v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s. Je popsán současný systém odpadového hospodářství nemocnice, analyzována produkce odpadů, přístupy …více
Abstract:
The thesis looks into wastes generated at health care facilities. The medical waste represents a specific category with respect to a range of health hazards. The medical waste treatment requires special handling approaches which are presented within the theoretical part of the study. Another part aims to examine the waste treatment in the regional hospital "Oblastní nemocnice Trutnov, a. s.". The existing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAŇKA, Radim. Optimalizace nakládání s odpady v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s.. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství