Xin Yao Lu

Diplomová práce

Analysis of new retail business formats & Development Strategy Analysis of Yonghui Superstores new retail business

Analýza nových formátů maloobchodního podnikání a analýza rozvojové strategie Yonghui Superstores nového maloobchodního podnikání
Anotace:
Tato diplomová práce je rozdělena na dvě základní části, teoretickou a praktickou. V první části budou základní pojmy související s některými základními definicemi popisovat jednotlivé analytické přístroje použité v této práci. V praktické části, po představení společnosti a nového maloobchodu, následuje PEST analýza mikroprostředí a průmyslová analýza Porterových pěti sil. Dále hodnotí efektivní vnitřní …více
Abstract:
This Master´s thesis is divided into two essential parts, the theoretical and practical part. In the first part, basic concepts related to some basic definitions will describe the individual analytical apparatuses used in this thesis. In the practical part, after the company and new retail business introduction, followed by a PEST analysis of micro-environment and industry analysis of Porter's five …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: Josef Krause
  • Oponent: Aleš Kubíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83866