Bc. Markéta Böhmová

Bachelor's thesis

Křest dětí a dospělých - z pohledu pastorálního

Baptism of children and adults - from the perspective of pastoral
Abstract:
Bakalářská práce ,,Křest dětí a dospělých - z pohledu pastorálního" se zaměřuje na první udělovanou svátost v křesťanském životě člověka, a to na křest. Práce je rozdělená na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části vysvětlím definici pastorální teologie a svátosti křtu obecně. Na dalších stránkách se také věnuji historické koncepci křtu a informacím o křtu dětí a dospělých. Zaměřuji …more
Abstract:
Diploma thesis ,,Baptism of children and adults - from the perspective of pastoral" focuses on the first administration of the sacraments in the Christian life of man, on baptism. Diploma thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, I explain the definition of pastoral theology and sacrament of baptism in general. On the following pages are also devoted to the historical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2015
  • Supervisor: ThLic. Marek Hlávka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta