Bc. Markéta Böhmová

Bakalářská práce

Křest dětí a dospělých - z pohledu pastorálního

Baptism of children and adults - from the perspective of pastoral
Anotace:
Bakalářská práce ,,Křest dětí a dospělých - z pohledu pastorálního" se zaměřuje na první udělovanou svátost v křesťanském životě člověka, a to na křest. Práce je rozdělená na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části vysvětlím definici pastorální teologie a svátosti křtu obecně. Na dalších stránkách se také věnuji historické koncepci křtu a informacím o křtu dětí a dospělých. Zaměřuji …více
Abstract:
Diploma thesis ,,Baptism of children and adults - from the perspective of pastoral" focuses on the first administration of the sacraments in the Christian life of man, on baptism. Diploma thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, I explain the definition of pastoral theology and sacrament of baptism in general. On the following pages are also devoted to the historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: ThLic. Marek Hlávka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta